Jevrejska sinagoga

Jevrejska sinagoga nalazi se u ulici Ognjena Price, u neposrednoj blizini glavne ulice. Sagrađena je u neorenesansnom stilu 1885. godine. Kada su pripadnici konstantno malobrojne jevrejske zajednice toliko ekonomski ojačali da su mogli da finansiraju izgradnju namenski građene bogomolje za zadovoljavanje njihovih religioznih potreba, sakupljena su finasijska sredstava koja su osigurala realizaciju ovog građevinskog poduhvata. Do tada je u te svrhe korišćen jedan stambeni objekat za koji su apatinski jevreji plaćali zakup i koji je minimalno bio adaptiran za osnovne religiozne aktivnosti. Nakon rata, zbog praktično nastanka jevrejske populacije u Apatinu, prestaje potreba za njenim korišćenjem, tako da se prodaje, 1955. godine, predstavnicima baptističke crkve. Kompletna fasada ostaje ista, a jedina intervencija sastoji se u postavljnja krsta na vrhu objekta, odnosno na kamenu ploču s Mojsijevim porukama se dodaje krst koji simbolično označava konverziju objekta iz judaističke konfesije u baptističku.


Osobenost sinagoge je polihromni mural na tavanici, po sadržaju netipičan za judaizam i ispisan hebrejskim pismom obrnutog redosleda te se tekst može čitati jedino preko ogledala.


Nekada je u dvorištu crkve bila škola koju su pohađala jevrejska, ali i deca bogatijih Apatinaca druge veroispovesti koji su želeli da njihovi potomci steknu kvalitetno obrazovanje, karakteristično za svršene učenike ove škole.