Katolička crkva Srce Isusovo

Katolička crkva Srce Isusovo nalazi se u sonćanskoj ulici u Apatinu. Podignuta je u periodu od 1931. do 1933. godine. Ovaj sakralni objekt izgrađen je u psudoromaničkom stilu i predstavljao je najveću katoličku crkvu izgrađenu na području Bačke, između dva Svetska rata. Planovi za nju urađeni su od strane bečkog arhitekte Bruna Buhvizera, a izvođač građevinskih radova bio je apatinski građevinski poduzetnik (jedno vreme predsednik ovdašnjeg Zanatskog udruženja), Nikola Šefer. Crkva predstavlja trobrodni objekat sa dva tornja (visina 38m) koji se uzdižu iz njenog pročelja, a završavaju se u kroviće piramidalne forme. Glavni ulaz je naglašen romaničkim, stepenasto profiliranim portalom, iznad kojeg se nalazi rozeta i timpanom.

U župnoj kući pored crkve "Srce Isusovo" , u kojoj je nekada živeo i radio Adam Berenc, apatinski sveštenik i humanista, oformljena je vredna biblioteka raznih dokumenata.

Tu se nalaze dokumenti crkvenih bibliotekara, etnografskih i istorijskih podataka iz nekadašnjeg Apatina i okoline, a neki čak datiraju od kraja 16. veka. Ovde se takođe  može pronaći najveća zbirka svetih slika u Srbiji. Ovo su samo neke od vrednosti koje sadrži ova biblioteka koja broji više od 10 000 knjiga, spisa i rukopisa, jedinstvenih u Srbiji a nekih čak jedinstvenih i u svetu.