Kulturni centar Apatin

Kulturni centar Apatin predstavlja ustanovu kulture u čijem sastavu se nalaze Galerija Meander, bioskop, knjižara, amaterski dramski studio, kreativna radionica i Dom kulture u Romskom naselju. 

Kulturni centar se bavi organizacijom kulturno-umetničkih programa na nivou opštine Apatin i realizuje programe iz umetničkih disciplina: likovne umetnosti, filma, teatra, književnosti i muzike.

Centar organizuje smotre amaterskog stvaralaštva i druge prigodne kulturno umetničke programe. Programi se realizuju u prostoru preko 1.500 m2, koji se sastoji od Velike sale sa 250 mesta sa pratećim neophodnim prostorom, Male sale za kamerne programe, galerije Meander sa preko 100 m2 izložbenog prostora, depoom u kome je smešteno preko 400 dela i knjižarom. Pored Apatina, filmske projekcije kao i drugi programi se odvijaju i u Sonti i Pigrevici. Dom kulture u Romskom naselju počeo je sa radom 2005. godine. U njemu radi kulturno umetničko društvo Roma.
Sedište Opštinskog kulturnog centra je u zgradi Doma kulture u ulici Petefi Šandora broj 4. 

Zajedno sa freskama na tavanici Velike sale (rad lokalnog slikara Rudolfa Udvarija) zdanje Doma kulture proglašeno je za spomenik kulture.


Za početak rada Opštiskog kulturnog centra se uzima godina završetka izgradnje Doma kulture (1949 - 1952).
Opštinski kulturni centar deluje prvo kao Dom kulture, a potom kao Kulturno propagandni centar iz koga izrasta Informativni centar i Radio Apatin. Od 1977. godine postoji kao Kulturni centar sa jasno profilisanom delatnošću. U periodu od 1999-2001. godine radi u sastavu Narodne biblioteke, a potom se ponovo odvaja u samostalnu ustanovu - Opštinski kulturni centar.