Kupusinsko leto - igre bez granica

Kupusinsko leto predstavlja manifestaciju koja ima i kulturni i rekreativni karakter.

Ova manifetacija organizuje se svake godine, drugog vikenda meseca avgusta. 

 

Organizator je Mesna Zajednica Kupusine.

Kontakt osoba: Atila Hodovan, 025/787070