Granični prelazi i carina

Granični prelazi najbliži Apatinu su oni koji povezuju Srbiju sa Hrvatskom i Mađarskom. Zadržavanja na graničnim prelazima nisu duga, i kreću se od pola sata do sat vremena. Na svim graničnim prelazima koji će biti navedeni u nastavku teksta važe standardan međunarodna pravila i propisi.

 

Najbliži granični prelaz Apatinu jeste prelaz Bogojevo-Erdut, udaljen 21 km. Ovaj prelaz povezuje Srbiju i Hrvatsku.

 

HRVATSKA - SRBIJA 

Najbliži granični prelazi Apatinu koji povezuju Srbiju sa Hrvatskom su:

BOGOJEVO (Srbija) – Erdut (Hrvatska)
Radno vreme: 00-24
+381 (0)25 26 516
Putni pravac Bogojevo - Sonta - Svilojevo - Apatin (21 km)
 
 
BEZDAN most (Srbija) – Batina (Hrvatska)
Radno vreme: 00-24
+381 (0)25 81 0110
Putni pravac Bezdan - Sombor - Apatin (31 km) 
 
 
 

MAĐARSKA - SRBIJA 

Najbliži granični prelazi Apatinu koji povezuju Srbiju sa Mađarskom su:

Bački Breg (SRB) - Hercegsanto (Mađarska)

Radno vreme : 0-24 h

Tel : +381 (0)25 809 300

Putni pravac Bački Breg - Bezdan - Sombor - Apatin (44 km) 

  

Upravne carine najbliže Apatina su:

Uprava carina – Carinska ispostava BAČKI BREG
GRANIČNI PRELAZ BB, 25275 Bački Breg
Tel: +381 (0)25/809-008

Uprava carina – CARINARNICA SOMBOR
FILIPA KLJAJIĆA BB, 25101 Sombor
Tel: +381 (0)25/421-186

Telefoni na koje građani mogu 24 časa da prijave nepravilnost u radu i postupanju granične policije kao i da blagovremeno pruže eventualne podatke i saznanja vezana za bilo koju vrstu nedozvoljenih aktivnosti preko državne granice: +381 (0)11/3118890, +381 (0)11/3117679, +381 (0)11/3008130 i internet adresa: borderpolice@mup.gov.rs.