O klasteru

Klaster turizma mikroregije Apatin predstavlja udruženje građana osnovano pre svega u cilju razvoja turizma, uz fokusiranje na sve raspoložive prirodne, antropogene i ljudske resurse. 

Drugim rečima, cilj klastera je udruživanje sa svim ljudima koji u bilo kom smislu mogu da pomognu razvoj turizma u našoj opštini, radi zajedničkog delovanja, promovisanja kao celine, konkurisanja za brojne projekte i na taj način privlačenja što više turista.

Početak intenzivnog rada ovog udruženja vezan je za oktobar mesec ove godine, a ono danas broji 22 člana.

Članovi Upravnog odbora:

Pal Balog 

Boris Mašić

Nemanja Jović

Jelena Kosanović

Milan Đilas

Sveto Bajić

Radojka Radaković (Predsednik Upravnog odbora)

Perica Maleš (Predsednik skupštine)